Alt du skal vide fra A til Z

Få information om stort set alt der vedrører udlejningen af dit sommerhus.

Ankomst

Lejer må ankomme i sommerhuset fra kl. 15.00.

Afrejse

Lejer skal forlade sommerhuset kl. 10.00. Hvis der er bestilt en miniferie (2 til 6 dage) skal lejer først forlade sommerhuset kl. 11.00.

Affald

Når du udlejer din sommerhuset, er det vigtigt, at lejer har god mulighed for at komme af med affaldet. 

Der er oftest behov for en større affaldscontainer end i dit private hjem. Vi anbefaler derfor en ekstra stor container ved sommerhuset.

Hvis affaldet skal sorteres, skal der være sorteringsinformation og sorteringsspande i huset med mærkater på dansk, tysk og engelsk. SF hjælper gerne med oversættelse.

Hvis du udlejer dit sommerhus i vinterhalvåret, skal sommerhuset tilmeldes helårsrenovation.

Afbestilling

Lejer har ret til at afbestille lejemålet indtil 60 dage før ankomst.

Ved afbestilling fra 59 til 0 dage før ankomst på bekræftede lejemål (minimum 1 rate er betalt), er du garanteret lejen for den afbestilte periode. SF forbeholder sig ret til at genudleje afbestillingsperioden.

Afregning

Afregning finder sted den sidste bankdag i måneden. 

Lejen betales forud for de lejemål, som har ankomst i den efterfølgende måned og hvor minimum 1. rate er betalt. 

Kortfristede lejemål afregnes derfor i nogle tilfælde efter lejemålet er afsluttet. 

Forbrug af el, olie m.m. afregnes for de lejemål, som er fraflyttet og hvor forbrug er registreret i SFs system.

Ansvar

Som udlejer har du ansvar for, at de i formidlingsaftalen anførte oplysninger er korrekte samt (med mindre andet er aftalt) at sommerhuset forud for hvert lejemål er rengjort og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 

Hvis du ændrer indretningen i sommerhuset, så huset afviger fra den beskrivelse, som lejer blev præsenteret for på bookingtidspunktet, kan lejer kræve erstatning.

Brugervejledninger

Der skal være brugervejledninger til sommerhusets elektriske installationer så som vaskemaskine, mikroovn osv.

Brugervejledning til TV og parabol skal forefindes på dansk, tysk og engelsk. I modsat fald kan lejer ikke gøres ansvarlig for eventuel fejindstilling af TVet.

SF hjælper gerne med oversættelsen.

Brændeovn

Hvis du har brændeovn i sommerhuset, er det op til lejer at købe brænde.

Der skal være et pejsesæt i sommerhuset, så lejer kan rengøre brændeovnen samt en udendørs zinkspand med låg til opbevaring af aske.

Byggeri/renovering

Hvis du påtænker at renovere dit sommerhus, skal huset spærres for udlejning i perioden, hvor renoveringen finder sted. 

Af hensyn til sikkerhed må der ikke være byggemateriale på grunden eller i sommerhuset, når det udlejes.

Spær huset i god tid, så du er sikker på, at renoveringen kan finde sted.

Cykler

Hvis du stiller cykler til rådighed for lejer, er det lejers ansvar at sørge for lapning og småreparationer. Hvis du vil yde en ekstra god service, kan du stille lappegrej til rådighed, men dette er ikke et krav.

Dispositionsret

SF har fuld dispositionsret i den/de perioder, som du stiller til rådighed i formidlingsperioden. 

SF forbeholder sig ret til at udleje sommerhuset med kort varsel, dvs. lejer kan booke og ankomme samme dag. 

Du må gerne benytte sommerhuset i den periode, hvor SF har dispositionsret, men kun ifølge forudgående aftale med SF og med respekt for allerede indgåede lejemål og tilbud. 

Dyner/puder/skånemadrasser

Når du udlejer dit sommerhus, skal der være dyner og puder til det antal personer, som huset har sovepladser til.

Det er vigtigt, at dyner/puder er i god stand og vaskes minimum 1 gang årligt.

Vi anbefaler at du har skånemadrasser på alle senge. Disse kontrolleres ved hvert lejeskifte og vaskes/udskiftes efter behov.

SF anbefaler at have et ekstra sæt dyne/pude liggende i huset, så rengøringspersonalet kan skifte efter behov.

Vi anbefaler også, at du køber et vådlagen, som småbørnsfamilier kan bruge. Det kan købes i metermål i Jysk.

Depositum

Udover lejebeløbet betaler lejer et depositum.

Lejers forbrug af el, vand, olie m.m. modregnes i depositummet.

Ejerspærring

Når du udlejer dit sommerhus hos SF, må du naturligvis gerne benytte huset i dispositionsperioden, når blot du respekterer allerede udlejede perioder. 

Af hensyn til kortfristede bookinger, skal du altid spærre perioden hos SF, også hvis der kun er tale om en weekend.

Du kan spærre sommerhuset ved at maile til os eller spærre via dit login.

Erstatningsgaranti / aldersafskrivning / slitage / selvrisiko

Hvis lejer er uheldig og ødelægger ting (indbo) eller forårsager skade på sommerhuset, yder SF erstatningsgaranti på op til kr. 55.000,-.

Det skal altid undersøges, om din fritidshusforsikring dækker skaden. Erstatningsgarantien er et supplement til din fritidshusforsikring og dækker kun pludseligt opståede skader, som ikke er dækket af fritidshusforsikringen.

SF påtager sig sagsbehandlingen mellem dig og udlejer. 

- Aldersafskrivning på indbo:

Alder                                              Erstatning
0 – 2 år                                           Nypris
2 – 3 år                                           85%
3 – 4 år                                           75%
4 – 5 år                                           65%
5 – 6 år                                           50%
6 – 7 år                                           40%
7 – 8 år                                           30%
8 – 10 år                                         20%
10 år – derefter                               10%

- Slitage

Dit sommerhus bliver brugt mere, når du lejer det ud. Derfor vil der forekomme almindelig slitage på indbo samt gulve og vægge i sommerhuset, som der ikke gives erstatning for. 

Ligeledes må du påregne, at der kan ryge et glas, en tallerken samt andre små effekter, når du udlejer. Dette betragtes som almindeligt slid og erstattes ikke.

- Selvrisiko

Som udlejer har du en selvrisiko på kr. 300,- pr. lejemål.

Forbrug

Lejer betaler forbrug af el, vand, olie m.m. i lejeperioden. 

Enhedsprisen fremgår af din formidlingsaftale.

Lejer modtager en forbrugsseddel med angivelse af de målere, som skal aflæses.

Forbruget modregnes i det depositum, som lejer har betalt og overføres til dig med næste månedsafregning.

Som udlejer hos SF, er du garanteret forbrugsbetaling på alle lejemål.

Hvis en lejer har glemt at aflæse målere, skønnes forbruget ud fra tidligere lejemål.

Formidlingsaftalen

Formidlingsaftalen er det dokument, som ligger til grund for formidlingssamarbejdet mellem dig (udlejer) og os (SF). 

Aftalen gælder for en udlejningssæson (1.1. – 31.12) og forlænges automatisk til efterfølgende år indtil den opsiges (se punktet Opsigelse).

Det er dit ansvar at sørge for, at de på formidlingsaftalen nævnte informationer er korrekte.

Forsikring

Som udlejer er du forpligtet til at have dit sommerhus brandforsikret.

Hvis uheldet er ude og lejer forårsager en skade på indbo eller bygning, er lejer erstatningspligtig. 

Glasskade og bygningsskade dækkes oftest af din egen sommerhusforsikring.

Hvis du har en selvrisiko på forsikringen, dækkes denne af lejer.

SF påtager sig skadesbehandlingen mellem dig og lejer.

Grill

Hvis du har en grill ved sommerhuset, er det op til lejer at rengøre denne efter brug. 

SF påtager sig intet ansvar for grillens rengøringstilstand.

Der skal være rengøringsredskaber (stålsvamp, stålbørste) til rådighed, så grillen kan gøres ren, mens den er varm.

Græsslåning

Selvom dit sommerhus ligger på en naturgrund, skal græsset slås regelmæssigt.

Vi anbefaler, at græsset slås på skiftedagen (oftest om lørdagen), så lejer ikke forstyrres.

Hvis det ikke er muligt, bedes du kontakte SF, så vi kan varsle lejer.

Genudlejning

Ved afbestilling af et bekræftet lejemål (1. rate er betalt) med mindre end 60 dage til ankomst, er du garanteret din leje.

SF forbeholder sig ret til at genudleje sommerhuset i afbestillingsperioden.

Grunden

Hele Sommerhusgrunden hører med til lejemålet. 

Grunden skal være sikkerhedsmæssigt i orden, så børn kan færdes der. 

Der må ikke være byggemateriale eller lign på grunden. 

Selvom grunden er en naturgrund, skal græsset slås regelmæssigt og ukrudt holdes nede.

Terrassearealet skal være velholdt og sikkerhedsmæssigt i orden. 

Glemte sager

Glemte sager i sommerhuset gemmes i 2 måneder, hvorefter de må destrueres. 

Hvis du finder glemte sager af høj værdi, bedes du kontakts os, så vi kan underrette lejer.

Hems

Hvis der er hems i sommerhuset, betegnes denne ikke som et soverum.

Hvis der er madrasser på hemsen, skal disse være af god kvalitet (springmadrasser) for at få betegnelsen som soveplads.

Der skal være installeret lys på hemsen.

Henvisningsprovision

Henvisning af lejere

Hvis du som husejer henviser en lejer, som ønsker at leje dit sommerhus, kvitterer vi med en forhøjelse af din lejeindtægt på10%.

Det vil sige, at du afregnes 77% i stedet for 70% af udsalgsprisen (ekskl. slutrengøring, bookinggebyr og evt. tilkøb) på den henviste booking.

Henvisningen skal sendes af dig til info@sommerhusudlejningfyn.dk og indeholde navn, adresse tlf.nr., e-mail samt antal voksne/børn.

Henvisning af ny husejer

Hvis du henviser en ny husejer, som ønsker at udleje sit sommerhus, kvitterer vi med kr. 1000,-, så snart lejeaftale er underskrevet med husejer.

Husbeskrivelse

Vi beskriver dit sommerhus ud fra de oplysninger, som du har angivet på formidlingsaftalen.

Det er vigtigt, at du hver sæson nøje gennemgår faciliteter og tekst, så disse oplysninger altid er opdaterede og korrekte.

Hvis du foretager ændringer i sommerhuset, som har indflydelse på husbeskrivelsen (ændrer sengeinddeling og lign.) skal SF altid informeres. 

Husdyr

Mange af vores turister tager hunden med i sommerhus. 

Det vil derfor betyde øget indtjening, hvis du tillader hund. 

Hvis du accepterer husdyr, er der tale om 1 husdyr. Du kan vælge at tillade flere husdyr, hvilket i så fald vil fremgå af husbeskrivelsen på vores hjemmeside. 

Husdyr må aldrig opholde sig i senge/møbler og aldrig efterlades alene i sommerhuset.

Lejer er forpligtet til at fjerne efterladenskaber på grunden inden afrejsen.

Husmappe

SF udleverer en husmappe til sommerhuset med generel information.

Mappen er et opslagsværk, hvori lejer får svar på alt fra betjening af sauna til akut lægehjælp.

Hvis du har specifik information omkring dit sommerhus, kan denne placeres i husmappen. 

SF hjælper gerne med oversættelse.

Indretning

Sommerhusets indretning og rumfordeling har betydning for, hvor meget du kan forvente i lejeindtægt.

Jo flere soverum sommerhuset har, des lettere er det at udleje. Det samme gælder antal badeværelser.

Almindelige senge anbefales frem for køjesenge. 2 dobbeltsenge er et ekstra plus.

Sommerhusets udeareal bruges rigtig meget af lejer i sommerperioden. 

Vi anbefaler en god, velholdt og gerne afskærmet terrasse med behagelige havemøbler. 

Gulvtæpper er svære at rengøre og problematiske i forhold til støvallergi. 

Vi anbefaler gulve af træ, laminat eller klinker, som er lette at rengøre. 

Husets faciliteter har stor indflydelse på, om lejer vælger netop dit hus.

Følgende faciliteter er nogle af de mest efterspurgte:

  • Internet med god forbindelse
  • Brændeovn
  • Opvaskemaskine
  • Vaskemaskine 

Inventar

Sommerhuset skal være udstyret, så lejer føler dig hjemme og kan nyde ferien uden at mangle noget.

Køkkenet skal være fuldt udstyret med gryder/pander i god kvalitet, rigeligt med ensartet service og bestik samt skåle og fade.

Dyner/puder og skånemadrasser skal være i god stand.

Vi anbefaler at der er barneseng og barnestol i sommerhuset.

På vores inventarliste får du et samlet overblik over, hvad der som minimum skal være i sommerhuset.

Print listen og brug den som tjekliste, inden du starter på at udleje.

Internet

Gratis internet er standard i alle vores sommerhuse.

Hvis du ikke allerede har internetadgang i sommerhuset, er der 2 muligheder.

Fibernet er den bedste og mest stabile løsning. Hvis du ikke kan få fiber i dit område, kan du vælge et mobilt, trådløst bredbånd.

Hvis du kun udlejer sommerhuset om sommeren, kan du vælge en løsning, hvor abonnementet kan sættes i bero om vinteren.

Det er vigtigt, at løsningen har rigeligt med data (GB), så lejer ikke løber tør for data.

Vi anbefaler som minimum 200 GB. Hvis du har begrænset data på dit internet, skal der kunne tilkøbes ekstra data efter behov. 

Havemøbler

Havemøbler er standard i alle vores sommerhuse.

Der skal som minimum være et havemøbelsæt med bord og stole til det antal personer, som må bo i huset. Havemøblerne skal være i god stand.

Havemøbler, som står ude det meste af året, slides hurtigt af vind og vejr. Vi anbefaler derfor et årligt tjek og udskiftning efter behov.

Havehynder og parasol er ikke et krav, men noget vores lejer sætter stor pris på 😊

Klargøring

Inden sæsonen starter, skal sommerhuset gøres klar til udlejning.

Du skal sørge for, at huset er hovedrengjort, når det overgives til os.

Dyner/puder er vasket, terrassearealer og havemøbler er rengjorte, tagrender er renset, afløb i bruser og under spa er tjekket/renset, private ting som kolonialvarer, tøj, sko osv. er fjernet fra huset og alle klædeskabe er tomme (på nær eventuelle ekstra dyner/puder).

Sørg for at der er salt/afspændingsmiddel, elpærer, batterier, støvsugerposer, gulvklude og rengøringsmidler.

Den udendørs zinkspand er tømt for aske og vinduer er pudset inde og ude.

Indhent gerne et tilbud fra SF, hvis du ønsker, at vi skal stå for klargøringen.

Kontrol før ankomst

Hvis sommerhuset står tomt i en længere periode, kan der komme støv, døde fluer og spindelvæv. 

Huset skal derfor kontrolleres før ankomst, hvis det har stået tomt i mere end 3 uger.

SF tilbyder at kontrollere sommerhuset før ankomst helt gratis.

Hvis kontrollen omfatter mere end afstøvning og fjernelse af insekter og spindelvæv, forbeholder SF sig retten til at opkræver et beløb for ekstra rengøring.

Legeredskaber

Sommerhusferie er meget populært blandt børnefamilier.

Dit sommerhus vil derfor være ekstra attraktivt, hvis du investerer i legeredskaber til børn.

Gynge, sandkasse, fodboldmål og volleyballnet er et hit. Men også lidt spil, en drage, et fiskenet eller et badmintonsæt gør lykke.

Hvis du har gynge på grunden, skal denne være sikkerhedsmæssigt i forsvarlig stand.

Sandkasse skal være fri for ukrudt og afdækket med net eller låg, så katte ikke kan komme i den. Sandet bør udskiftes en gang imellem.

Markedsføring

SF markedsfører dit sommerhus via sommerhusudlejningfyn.dk samt igennem flere danske og udenlandske operatører.

Vi samarbejder bl.a. med store formidlingssportaler som Feline, Fejo og Booking.com.

Alle udgifter i forbindelse med markedsføringen afholdes af SF.

Opsigelse

Formidlingsaftalen er fortløbende indtil den opsiges af dig.

Aftalen kan aldrig opsiges midt i en udlejningssæson (1.1. – 31.12).

Aftalen skal opsiges senest 1. maj, hvorefter aftalen ophører med virkning pr. efterfølgende udlejningssæson.

Opsigelse skal ske skriftligt til SF pr. anbefalet brev eller pr. mail.

Hvis du sender opsigelsen pr. mail, er denne kun gældende ved bekræftelse fra SF. Se alm. formidlingsbetingelser § 14.

Persondatabehandling

For at kunne udleje dit sommerhus, behandler SF dine kontaktoplysninger samt data om sommerhuset.

Dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mail) benyttes i forbindelse med formidlingsarbejdet såsom afregning af lejeindtægt, informationsskrivelser via e-mail o. lign.

Disse oplysninger deles med tredjemand, såfremt det er relevant i forbindelse med formidlingen, eksempelvis en håndværker.

Oplysningerne deles med offentlige myndigheder, hvis det kræves i henhold til loven (indberetning af lejeindtægt til SKAT).

Data om sommerhuset benyttes i formidlingsarbejdet via sommerhusudlejningfyn.dk, kertemindebyferie.dk samt vores samarbejdspartners bookingportaler.

Private ting

Når du udlejer dit sommerhus, skal du fjerne private ting såsom tøj, sko, håndklæder, sengelinned, tandbørster, shampoo, kolonialvarer osv.

Skabe og kommoder i soverum skal være tømt (på nær ekstra dyner/puder/skånemadrasser).

Vores rengøringspersonale er oplært til at fjerne glemte sager (kolonialvarer smides ud, tøj og sko opbevares hos SF i 2 måneder). Personalet kan ikke kende forskel på, om tingene er dine eller lejers.

Privat udlejning

SF har eneret til at udleje dit sommerhus. Det vil sige, at du ikke må udleje sommerhuset igennem andet formidlingsbureau eller privat til andre end familie.

Reklamationer

Hvis en lejer reklamerer over fejl eller mangler ved dit sommerhus, kontakter SF dig for afhjælpning, medmindre der forelægger en aftale om et minimumsbeløb, som SF må råde over i forhold til indkøb eller reparation.

Ved fejl/mangler, som kræver omgående afhjælpning, og hvor SF ikke kan få kontakt til dig, iværksætter SF afhjælpning for din regning.

Rengøring

Alle vores lejere betaler for en slutrengøring. Det betyder, at dit sommerhus bliver gjort rent og kontrolleret af vores rengøringspersonale ved hvert lejeskift.

Vi gør huset rent, servicerer evt. spabad, kontrollerer dyner/puder for pletter, opvaskemaskine for salt/afspænding, lamper for sprungne elpærer og pudser vinduer indvendig efter behov.

Pudsning af vinduer udvendig samt græsslåning skal du selv sørge for.

Hvis dit sommerhus har stået tomt i mere end 3 uger, foretager SF en gratis kontrol før ankomst.

Rengøringsremedier

Selvom lejer ikke skal gøre rent ved afrejsen, skal det være muligt at støvsuge og gøre lidt rent under opholdet.

Der skal være støvsuger, spand, kost, fejebakke, gulvklude og rengøringsmidler i sommerhuset.

Hvis der er en grill, skal der være en stålbørste og stålsvampe, så grillen kan rengøres af lejer efter brug.

Vores rengøringspersonale benytter ikke de rengøringsmidler, som du sætter i huset. De har egne produkter med.

Rygning

Det er forbudt at ryge i alle vores sommerhuse. Det betyder, at du også skal overholde forbuddet.

Det er tilladt at ryge udenfor.

SF stiller en lille zinkspand til rådighed, som kan benyttes til cigaretskod.

Hvis lejer ryger i sommerhuset, opkræves en bod samt evt. erstatning for ekstra rengøring og tabt avance, hvis sommerhuset ikke kan udlejes i de efterfølgende uger.

Hvis du ryger i sommerhuset og vi er nødsaget til at flytte et lejemål, er du erstatningspligtig for tabt avance og eventuel erstatning til lejer i forbindelse med omplacering til et andet sommerhus.

Salg af sommerhuset

Du må selvfølgelig gerne sælge dit sommerhus i formidlingsperioden.

Du skal gøre ejendomsmægleren opmærksom på, at der foreligger en formidlingsaftale.

Køber skal skriftligt erklære sig indforstået med at respektere de på salgstidspunktet indgåede lejemål og reservationer.

Køber kan fritstilles for yderligere udlejning mod betaling af SF´s afholdte udgifter til markedsføring osv.

Evt. deling af lejeindtægt mellem køber og sælger skal foregå via refusionsopgørelsen.

Sauna

Hvis du har sauna i dit sommerhus, må denne ikke benyttes til opbevaring af ting.

Saunaen skal have termometer samt en vandspand med øse. 

Senge

lejerne i dit sommerhus sætter stor pris på at kunne sove godt i ferien.

Sengene skal derfor være i god kvalitet med en behagelig topmadras.

En dobbeltseng skal være minimum 140x200, enkeltsenge og køjesenge 80x200.

Der skal være ensartede dyner og puder til hver seng, som kan bruges hele året samt en tynd skånemadras, som er let at vaske.

Det er meget vigtigt, at dyner og puder er fri for pletter.

Vi anbefaler at have mindst et ekstra sæt dyne/pude/skånemadras liggende i huset, så rengøringspersonalet hurtigt kan udskifte, hvis det er nødvendigt.

SF tilbyder at vaske dyner gratis for dig, hvis du bor langt væk eller ikke har en vaskemaskine, som er stor nok.

Spa

Hvis du har spa i sommerhuset, kan du forvente en længere udlejningssæson og bedre indtjening, end i et almindeligt sommerhus uden spa.

Vores rengøringspersonale sørger for at rengøre spaen, så hygiejnen er i orden.

Efter hver rengøring sættes et klistermærke over afløbet i spaen. Hvis klistermærket er fjernet ved næste lejeskift, køres spaen igennem med et godkendt spaprodukt (pipe cleaner), som desinficerer og rengør karet og rørsystemet.

Lejer skal benytte en klortablet pr. person i spaen.

Vi sørger for, at der altid ligger 20 klortabletter fremme til lejer ved ankomst.

SF skal kunne dokumentere rengøringen af spaen og brug af klortabletter. Dette gøres i en logbog.

Bogen skal ligge i badeværelset i sommerhuset og må ikke fjernes fra huset.

SF stiller en spakasse med lås til rådighed, hvor spaprodukter og klistermærker kan opbevares.

Selve spakassen med lås og klistermærker er gratis. Produkterne betaler du for.

Vi fylder op med spaprodukter efter behov og trækker beløbet fra din lejeudbetaling.

En spakasse indeholder: 

Pipe cleaner (rengøringsprodukt)
Descaler (afkalkningsprodukt)
Klortabeletter (100 stk.)
Klistermærker til afløb

Hvis du selv benytter spaen, bedes du sørge for at rengøre spaen, fylde op med klortabeletter, placere klistermærke over afløb samt notere i logbog inden næste lejemål.

TV / parabol / kabel

Lejer forventer at kunne se TV, når de holder ferie.

Der findes rigtig mange udbydere og lige så mange TV-løsninger. Du bestemmer selv hvilken løsning du vælger, når blot der er adgang til danske, tyske og engelske programmer.

  • Parabol

Med en parabol får du gratis adgang til en lang række tyske programmer (Astra).

Der er både fordele og ulemper ved en parabol. Du slipper for at betale et månedligt abonnement, men til gengæld er der vedligeholdelse på parabolskål og signalet kan være ustabilt, hvis sommerhuset er omgivet af høje træer.

  • Kabel-TV

Mange udbydere tilbyder TV-pakker, som henvender sig specifikt til sommerhuse. Pakken kan sættes i bero, hvis du kun udlejer en del af året.  

Uanset hvilken TV-løsning du har, er det vigtigt med en brugervejledning på dansk, tysk og engelsk, så lejer let kan navigere rundt.

Lav gerne en vejledning suppleret med billeder. Jo bedre vejledning jo færre misforståelser og fejlindstillinger 😊

Vinduespudsning

Vinduerne i sommerhuset skal pudses jævnligt.

SFs rengøringspersonale sørger for at pudse indvendigt efter behov.

Pudsning udvendigt skal du selv sørge for.

Kontakt gerne SF for tilbud på udvendig vinduespudsning.

Vinterudlejning

Hvis du udlejer dit sommerhus i vinterperioden (1.11 – 1.4) skal sommerhuset være opvarmet til min. 15 grader, når det ikke er udlejet og der skal være åbnet for vandet.

Lejer undgår herved at komme til et koldt sommerhus med fugtige dyner osv.

Hvis lejer ønsker at få skruet mere op for varmen inden ankomst, betaler lejer for varmeforbruget fra det tidspunkt, hvor der skrues ekstra op.

Dit sommerhus skal være tilmeldt helårsrenovation, når det udlejes om vinteren.